drukuj

FAQ

KWALIFIKACJA
1. Czy można dostarczyć zwykłe kserokopie świadectw?
W celu podpisania umowy o studia wymagamy oryginały świadectw, duplikaty lub odpisy szkolne do wglądu. Następnie w aktach osobowych może być przechowywana kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię. 

DOKUMENTY 
1. Kiedy powinno dostarczyć się komplet dokumentów?
Komplet dokumentów wymagamy na podpisanie umowy. Kandydat zaproszenie na podpisanie umowy otrzymuje na koncie w systemie Wirtualnej Rekrutacji (ISAPS).
 
OPŁATY I ZNIŻKI
1. Czy opłatę rekrutacyjną i wpisowego mogę uiścić w kasie na terenie WSG?
Opłaty uiszcza się wyłącznie na poczcie lub w banku. Należy dostarczyć do dokumentów oryginał dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia realizacji przelewu dokonanego przez internet.

2.Na jaki numer konta płacę opłatę rekrutacyjną i wpisowego?
Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowego dokonuje się na konto (płatne wyłącznie na poczcie, w banku lub przez internet):
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055

3. Na jaki numer konta wpłacane jest czesne?
Student WSG otrzymuje indywidualne konto, które nadaje Finansowa Obsługa Studenta. Indywidualny numer ukaże się w ISAPSIE w zakładce płatności w niedługim czasie po rozpoczęciu zajęć. Do momentu kiedy Student nie posiada indywidualnego konta, to czesne należy płacić na ogólny numer Uczelni:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055


4. Czy jest możliwość płatności ratalnych?
Istnieje możliwość wyboru jednej z 4 form płatności:
  • całość
  • 2 raty
  • 10 rat
  • 12 rat

5.Czy można ubiegać się o stypendia?

I. Studenci WSG, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o:
stypendium socjalne, 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (tylko dla studentów studiów stacjonarnych, którzy wynajmują stancję lub mieszkają w domu akademickim i na stałe są zameldowani w miejscowości oddalonej od Bydgoszczy o min.60km lub dojazd z tej miejscowości przekracza 1,5 h w jedną stronę)
 
II. Studenci WSG posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o:
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 
III. Wszyscy studenci WSG mogą ubiegać się o:
stypendium Rektora dla najlepszych studentów
zapomogę
IV. Programy stypendialne dla kandydatów na studia I stopnia trybu niestacjonarnego  oraz stacjonarnego oraz II stopnia trybu niestacjonarnego

6. Jakie zniżki dla kandydata oferuje WSG?
Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet do 100% - sprawdź szczegóły na www.stypendia.byd.pl 
 
DECYZJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA
1. W jaki sposób dowiaduje się o przyjęciu na studia?
Decyzja o przyjęciu na studia wysyłana jest elektronicznie w systemie ISAPS - Wirtualnej Rekrutacji.
  
PODPISANIE UMOWY O NAUKĘ
1. Czy muszę osobiście zgłosić się na podpisanie umowy o naukę?
Kandydat nie musi osobiście zgłosić się na podpisanie umowy o naukę. Może upoważnić osobę do jej podpisania (wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy o naukę)
 
 
ISAPS – Wirtualny Dziekanat
1. W jaki sposób otrzymuje dostęp do wirtualnego dziekanatu ISAPS?
Każdy kandydat przed złożeniem dokumentów zobowiązany jest dokonać Wirtualnej Rekrutacji. Tym sposobem zakłada sobie konto w ISAPS-ie, które po podpisaniu umowy, w ciągu paru dni staje się kontem studenckim.

2. Problem z zalogowanie się do ISAPSU (błędny login, hasło)
PRZED PODPISANIEM UMOWY O STUDIA
Jeśli pojawi się komunikat, że wsytąpiły problemy w logowaniu należy poprosić pracownika Biura Rekrutacji tel. 052 567 00 00 o zresetowanie konta i podanie nowego (tymczasowego) loginu oraz hasła. Następnie kandydat będzie miał ponownie dostęp do swojego konta.
 
PO PODPISANIU UMOWY O STUDIA
Jeśli pojawi się komunikat, że wystąpiły problemy w logowaniu należy poprosić Dziekanat (tel. (52) 567 00 45) o zresetowanie konta i podanie numeru albumu a następnie należy dokonać ponownej rejestracji - jako student.

 

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki