drukuj

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

Specjalność INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

 na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” (II kierunek studiów)
 
 
Celem kształcenia jest przygotowanie kadry do pracy w charakterze menedżera-inżyniera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym oraz do pracy w innych instytucjach, w których konieczne jest zatrudnienie specjalistów z zakresu logistyki.
Solidne podstawy wykształcenia inżynierskiego pozwolą na efektywne zarządzanie projektami inżynierskimi oraz optymalne zastosowanie nowych technologii w logistyce
i produkcji jednocześnie umożliwiając rozwiązywanie złożonych, interdyscyplinarnych problemów inżynierskich z dziedziny szeroko pojętej logistyki. Wiedza o charakterze technicznym umożliwi sprawne kierowanie zespołami specjalistów-techników i technologów.
Jednocześnie absolwent uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną o środkach transportu stosowanych w zakładach przemysłowych i magazynach dystrybucyjnych, układach i systemach transportowo-magazynowych, kształtowaniu procesów przemieszczania materiałów i informacji, metodach projektowania, wymiarowania i analizowania systemów logistycznych.
 
Treści programowe jakie między innymi wystąpią w prezentowanej specjalności:
  • podstawy projektowania
  • inżynieria transportu
  • euromarketing usług logistycznych
  • logistyka transportu miejskiego
  • procedury działalności gospodarczej w transporcie
  • materiałoznawstwo
  • procesy produkcyjne
  • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 
Oferta skierowana
do studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku ekonomia o specjalności transport, spedycja, logistyka.
 
Czas realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych
pięć semestrów, zajęcia na rozpoczynają się równolegle z V sem. studiów (I kierunku studiów) od przedmiotów wprowadzających tak, aby umożliwić studentom sprawne zakończenie studiów na I kierunku
 
Tryb i organizacja studiów
studia niestacjonarne – 1-2 dni w zjeździe dodatkowym
 
Uwaga
część przedmiotów (ok. 30% planu studiów II kierunku) jest zaliczana spośród przedmiotów zrealizowanych na I kierunku studiów w formule ECTS
część planu studiów inżynierskich może być połączona z innymi studiami inżynierskimi
 
 
  
 
 
Pozostałe informacje uzyskacie Państwo w Katedrze Transportu, Spedycji i Logistyki
nr tel. (52) 567 00 30 w. 27, w Biurze Rekrutacji pod nr tel. (52) 567 00 00 lub w Dziekanacie pod nr tel. (52) 567 00 45.
 

 

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki