drukuj

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ ŻYWNOŚCI

 

Specjalność inżynierska na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji"  
 
Oferta skierowana
do Studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku „turystyka i rekreacja” o specjalności zarządzanie gastronomią i dietetyka lub w indywidualnych przypadkach dla Studentów i Absolwentów innych specjalności kierunku „turystyka i rekreacja”
 
Czas realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych
pięć semestrów, zajęcia rozpoczynają się równolegle z  III sem. studiów (dla studentów II roku - pierwszego kierunku studiów)  oraz z V sem. studiów (dla studentów III roku - pierwszego kierunku studiów) od przedmiotów wprowadzających tak, aby umożliwić studentom sprawne zakończenie studiów na I kierunku
 
Treści programowe występujące w prezentowanej specjalności:
 • analiza i ocena jakości żywności,
 • inżynieria żywności,
 • technologiczne projektowanie zakładów spożywczych,
 • gospodarka żywnościowa,
 • ekonomika i zarządzanie,
 • socjologia żywienia,
 • ekonomika konsumpcji,
 • ochrona konsumenta,
 • ustawodawstwo żywnościowe,
 • technologia przemysłowej produkcji potraw,
 • technologia produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • technologia produktów pochodzenia roślinnego,
 • technologia produktów spożywczych fermentowanych
 • dietoterapia,
 • dieto profilaktyka.
 
 
Tryb i organizacja studiów
studia niestacjonarne – 1-2 dni w zjeździe dodatkowym
zajęcia w Bydgoszczy + jeden zjazd (zajęcia terenowe i laboratoryjne) w Malborku
 
Uwaga
 
część przedmiotów (ok. 30% planu studiów II kierunku) jest zaliczana spośród przedmiotów zrealizowanych na I kierunku studiów w formule ECTS
część planu studiów inżynierskich może być połączona z innymi studiami inżynierskimi
czesne może być obniżone dla studentów, którzy podejmą równolegle studia mgr przewidywany koniec studiów IX –XI 2011 r.dla obecnego II roku; IX-XI 2012 dla III roku

Absolwenci specjalności zarządzanie jakością i produkcją żywności posiadają wiedzę z zakresu oceny i racjonalizacji żywienia, zarządzania produkcją i jakością żywności, żywności funkcjonalnej, wygodnej i ekologicznej oraz zachowań konsumentów na rynku żywności.

 
Miejscami zatrudnienia absolwentów mogą być placówki zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia człowieka, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności, szkolnictwo różnego szczebla w zakresie nauki o żywności i żywieniu, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, placówki profilaktyczno-zdrowotne (szpitale, sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne itd.), przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i obrotem żywnością, inspekcje zajmujące się kontrolą żywności i żywienia, organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie przetwórstwa żywności, ochrony konsumenta, upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka oraz gospodarstwa domowego
 
 
Pozostałe informacje uzyskacie Państwo na Wydziale Turystyki i Geografii nr tel. (52) 567 00 83 oraz w Biurze Rekrutacji nr tel. (52) 567 00 00
 
 
isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki