drukuj

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na dany kierunek studiów.
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu) wydane przez:
  a) Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)
  b) Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)
  c) International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy Kandydatów z międzynarodową maturą)
 3. 2 fotografie o wymiarze 37x52 mm
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będącymi cudzoziemcami
 5. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 95 zł
 6. Dowód opłaty wpisowego w wysokości 350 zł. (w przypadku, kiedy kandydata nie obowiązuje promocja)
Kandydaci na studia, którzy już są studentami WSG lub innej uczelni mogą dostarczyć kopię świadectwa dojrzałości uzyskaną w Dziekanacie, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” oraz zaświadczenie z adnotacją o kierunku i roku realizowanych studiów, podpisaną przez kierownika Dziekanatu lub Dziekana Wydziału.
Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo:
 • odpisu dyplomu lub kserokopię (oryginał do wglądu)
 • odpis suplementu lub kserokopię (oryginał do wglądu, dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie po 2004 roku)

Każdy kandydat po podpisaniu umowy o studia proszony jest o wgranie cyfrowej fotografii na konto studenckie w systemie ISAPS - wymogi 

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki