drukuj

Oferta specjalna dla uczelni partnerskich

Na drodze porozumienia z Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną "Pomerania" w Chojnicach oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną we Włocławku WSG przygotowała specjalna ofertę kształcenia na studiach drugiego stopnia dla Uczelni Partnerskich

Korzyści dla kandydatów w ramach Umowy Partnerskiej

 • zwolnienie z opłaty wpisowej*
 • ułatwienia w procesie rekrutacji
 • zapewnienie specjalnej opieki tutora
 • możliwość studiowania w jednej grupie Absolwentów Uczelni Partnerskiej

Zasady rekrutacji

Każdy Kandydat na studia drugiego stopnia rejestruje się w Wirtualnej Rekrutacji. Następnie dokonuje opłaty rekrutacyjnej w kwocie 80 zł na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczna informację o przyjęciu na studia. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • świadectwo dojrzałości lub kseropkopię (oryginał lub odpis do wglądu)
 • odpisu dyplomu oraz suplement lub kserokopię (oryginały do wglądu)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 80zł
 • opłata wpisowego 350 zł (poza promocją*)

Oferta edukacyjna

Zajęcia również w systemie komplementarnym

*Wszyscy Absolwenci Uczelni Partnerskiej nie uiszczają opłaty wpisowej do 30 września – przy czym za termin uznaje się datę złożenia podania wraz z opłatą rekrutacyjną.

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki