drukuj

Atrakcyjna Informatyka

Co będziemy robić? Wdrażać opracowany przez naszych specjalistów wspólnie z przedsiębiorcami z branży informacyjnej i telekomunikacyjnej program „Aplikacyjna ścieżka inżynierska” Na czym polega aplikacyjność proponowanego kształcenia? Jak będą wyglądały zajęcia, co proponujemy i kto może liczyć na stypendium?
Tematyka projektów oraz prac inżynierskich studentów WSG, będzie zgodna ze zgłoszonymi potrzebami przedstawicieli branży. Każdy ze studentów wybierze temat na drugim roku studiów, proponując 2 tematy, a Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna dokona ich analizy i następnie przydzieli po 1 temacie dla studenta z uwzględnieniem osobistych predyspozycji i zainteresowań studentów.
Z realizacji przydzielonego tematu student będzie rozliczał się do końca VII semestru nauki, projekt ten będzie elementem pracy inżynierskiej. Przygotowaniem do tego rodzaju pracy będzie uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, w ramach wybranej ścieżki. Studenci będą mieli możliwość wyboru 1 spośród dwóch ścieżek:1)Technologie mobilne i aplikacje WEB 2.0, 2)Technologie i aplikacje sieciowe. W ramach ścieżki 1 realizowana będzie tematyka: zaawansowane technologie internetowe, bazy danych w technologii www, wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych, mobilne systemy sterowania. Natomiast w ramach ścieżki 2 zakres tematyczny obejmie: projektowanie sieci komputerowych, zarządzanie sieciowymi serwerami usług, bezpieczeństwo usług sieciowych, konfigurację urządzeń sieciowych oraz integrację usług sieciowych.
Specjalnie dla studentów przygotowano 2 rodzaje szkoleń CISCO: CCNA (w semestrze II, III oraz IV, w wymiarze 200 godzin) oraz iExec (w semestrze IV, w wymiarze 50 godzin).Kurs CCNA obejmuje działanie sieci od jej górnych warstw schodząc w dół. Kurs oprócz czysto teoretycznego podejścia do działania sieci, daje również możliwość praktycznych ćwiczeń. Po ukończeniu kursu CCNA Exploration studenci będą potrafili zaprojektować, a także administrować sieciami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemu nie będzie również stwarzać praca w dużych przedsiębiorstwach oraz u dostawców Internetu. Natomiast kurs iExec wyposaża w umiejętności i wiedzę niezbędną do wdrażania korzystnych i trwałych zmian w ich przedsiębiorstwach. Celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności biznesowych, które umożliwią przygotowanie strategii dostosowania przedsiębiorstwa do wyzwań globalnej gospodarki elektronicznej przy wykorzystaniu Internetu i innych technologii informacyjnych.
W ostatnim (VI) semestrze nauki 10 studentów/tek zostanie skierowanych na staże, realizowane u partnerów branżowych WSG (m.in.:Silican, VIVID Games, Softnet, PESA S.A., Atos Origin,etc.).Decydującym o udziale w stażu kryterium będzie uzyskanie wysokich wyników w nauce. Każdy staż obejmie 15 tygodni (3 m-ce) i pozwoli na zdobycie przez studentów doświadczenia w zakresie specyfiki pracy w firmie funkcjonującej w branży informatycznej, telekomunikacyjnej lub o podobnym profilu działalności.

Dla kogo stypendia ?
W pierwszym semestrze realizacji kształcenia 50% studentów uzyska stypendium w wysokości 1000zł/m-c, jedynym kryterium decydującym będzie średnia ocen na egzaminie maturalnym/dojrzałości. W kolejnych semestrach stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin opracowany przez Uczelnię, posłuży on stworzeniu rankingu najlepszych studentów, z których 50% uzyska wsparcie finansowe. Działanie będzie realizowane w każdym semestrze nauki.

Zajęcia wyrównawcze
Dla zniwelowania różnic w poziomie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych , w ramach zajęć dydaktycznych realizowane będą przedmioty (matematyka, fizyka) z zakresu modułu wyrównawczego opracowanego dla studentów I roku kierunku Informatyka. Zajęcia będą odbywały się w podziale na 3 grupy (po 14 uczestników każda), w podziale na 2 bloki przedmiotowe: matematyka oraz fizyka. Każdy blok obejmie 30 godzin zajęć oraz 10 godzin konsultacji. Zajęcia będą realizowane w I roku realizacji projektu.

  

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki