drukuj

Studia inżynierskie

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych kierunków oraz obszarów studiów realizowanych w ramach studiów inżynierskich. Nauka trwa 7 se­me­strów (wyjątek stanowi Architektura - 8 sem.). Studia koń­czą się egzaminem dyplomowym i uzy­ska­niem ty­tu­łu in­ży­nie­ra. Absolwent moż­e kon­ty­nu­ować na­ukę na stu­diach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.
 
Kierunki studiów inżynierskich
isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki