drukuj

Mechatronika

Studia inżynierskie 3,5-letnie

Nabór na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Mechatronika w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 prowadzony był w ramach projektu: "Nowe specjalności w mechatronice – rozwój nowoczesnego kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Poddziałanie 4.1.1 – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia po 7 semestrach kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera mechatronika w specjalności:

  • budowa i eksploatacja pojazdów trakcyjnych
  • systemy energii odnawialnej

Ilość miejsc objętych projektem w pierwszej edycji projektu na rok akademicki 2009/2010 wyniosła 15 na studiach stacjonarnych i 60 na studiach niestacjonarnych (po 15 na każdą ze specjalności).
Ilość miejsc objętych projektem w drugiej edycji projektu na rok akademicki 2010/2011 wyniosła 30 na studiach stacjonarnych i 90 na studiach niestacjonarnych (po 15 na każdą ze specjalności).

Więcej informacji na stronie : www.mechatronika.wsg.byd.pl

Rekrutacja na bezpłatne studia w drugiej edycji została zakończona 10 września 2010 r.

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki