drukuj

Studia e-verywhere

Innowacyjna oferta studiów inżynierskich z zakresu informatyki oraz mechatroniki, dla osób, które na stałe przebywają za granicą.

Do kogo kierujemy ofertę?

W jakim trybie odbywają się zajęcia?
Studia realizowane są jako niestacjonarne.

Kalendarz Studenta

Semestr zimowy

  • Październik: zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą (materiał na platformie e-learningowej, praca własna studenta, rozwiązywanie testów);
  • Listopad: zajęcia zdalne z udziałem wykładowcy (wykłady prowadzone na żywo za pośrednictwem platformy WEB-EX CISCO), oraz zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą;
  • Grudzień: 10-12 dni zajęć, ćwiczenia i laboratoria, około 8-10 godzin dziennie, zajęcia realizowane w laboratoriach WSG w Bydgoszczy. 

Semestr letni

  • Luty-marzec: zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą (materiał na platformie e-learningowej, praca własna studenta rozwiązywanie testów);
  • Kwiecień-maj: zajęcia zdalne z udziałem wykładowcy (wykłady i ćwiczenia prowadzone na żywo za pośrednictwem platformy WEB-EX CISCO) oraz zajęcia zdalne bez interakcji z wykładowcą;
  • Czerwiec: 10 – 12 dni zajęć, ćwiczenia i laboratoria, około 8-12 godzin dziennie, zajęcia realizowane w laboratoriach WSG w Bydgoszczy. 

Program studiów
Realizację pełnego programu kształcenia, z uwzględnieniem jego odpowiedniego poziomu, na kierunku Informatyka gwarantują właściwe proporcje pomiędzy zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli akademickich a zajęciami realizowanymi na platformie e-learningowej.

Przykład:
I-szy semestr kształcenia - podział godzinowy - trzy formy realizacji zajęć:

  • e-learning – 20%;
  • wykłady i ćwiczenia zdalne w technologii WEB-EX CISCO (studenci w określonym czasie uczestniczą w zajęciach za pośrednictwem platformy WEB-EX CISCO) – 30 %;
  • ćwiczenia i laboratoria w siedzibie WSG w Bydgoszczy – 50%.

Organizacja kształcenia nie odbiega od efektywnej ilości godzin realizowanych na studiach niestacjonarnych w systemie 8-10 zjazdów. Innowacyjność studiów e-verythere polega m,in. na przygotowaniu i oferowaniu ich wyłącznie osobom przebywającym na stałe za granicą.

Uwaga!
Możliwe jest również kontynuowanie w tej formie przerwanych wcześniej studiów inżynierskich.

Oferta dotyczy studiów I stopnia kierunku informatyka i II stopnia kierunku mechatronika.

Obszary kształcenia:
Informatyka inżynierska:

Mechatronika magisterska:

Rejestracja na studia
Osoby zainteresowane studiami prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego Po jego przesłaniu będziecie Państwo otrzymywać informację o dalszych etapach kwalifikacji na studia.

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki